03/04/2016 | 0

Thêm người tự ứng cử vào quốc hội bị đấu tố

Thêm người tự ứng cử vào quốc hội bị đấu tố

Một người tự ứng cử vào Quốc Hội ở Việt Nam nói rằng ông đã lường trước cái gọi là “hội nghị cử tri” đối với bản thân ông sẽ là một cuộc “đấu tố”, nhưng ông vẫn tham gia để đấu tranh cho quyền công dân.

Lên tiếng hôm Thứ Bảy ngày 2 tháng Tư từ thành phố Đà Lạt, nhà thơ Bùi Minh Quốc- Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, một hiệp hội nằm ngoài sự kiểm soát của nhà cầm quyền- kể lại trên trang mạng của BBC về diễn biến hội nghị cử tri diễn ra trước đó một ngày. Theo lời ông Quốc, hội nghị cử tri diễn ra vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, do Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Tại đây, ông Quốc đã phải nghe một loạt các ý kiến chỉ trích từ quan điểm chính trị cho tới hoạt động thường ngày của ông ở địa phương. Nhưng khi ông đứng lên để đáp lại những chỉ trích, thì ông liền bị nhiều người ngăn cản và ngắt lời dưới sự điều khiển của ban tổ chức.

Ứng cử viên độc lập này cho hay ông đã phản đối hội nghị cử tri, bằng cách viết một thư ngỏ đưa lên mạng, với nhan đề là: Tố cáo hành vi đấu tố người tự ứng cử tại Lâm Đồng. Theo lời ông Quốc, những cuộc đấu tố xảy ra cho ông và cho các ứng cử viên độc lập khác đang cho thấy nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngày càng bộc lộ rõ rệt ý đồ quyết triệt tiêu quyền tự do ứng cử của công dân, được ghi trong hiến pháp.

Huy Lam / SBTN