14/08/2015 | 0

Thêm ngân hàng Đông Á bị “kiểm soát đặc biệt”

Thêm ngân hàng Đông Á bị “kiểm soát đặc biệt”

Theo đó, kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, Ngân hàng Đông Á đã có nhiều vi phạm pháp luật trong các hoạt động quản lý tài chính, tín dụng và hoạt động kinh doanh khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng này. Do đó, Ngân hàng nhà nước đã quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này.

Cụ thể, Ngân hàng nhà nước sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng Đông Á ; phối hợp với các cơ quan hữu trách xử trị các tập thể, cá nhân tại ngân hàng này phạm pháp, gây thất thoát tài sản của.

Thông báo còn chỉ rõ: “Ngân hàng nhà nước sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với ngân hàng này”.

Cuối bản thông báo, Ngân hàng nhà nước cam kết sẽ bảo đảm hoạt động của ngân hàng Đông Á được an toàn, và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan. Đồng thời, Ngân hàng nhà nước sẽ tổ chức lại toàn diện ngân hàng Đông Á, để đưa ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh.

Sự việc này khiến giới quan sát liên tưởng tới hàng loạt các ngân hàng bị liệt vào danh sách “kiểm soát đặc biệt”, rồi sau đó bị sáp nhập vào các ngân hàng lớn, và lãnh đạo của các ngân hàng đó bị bắt giữ, khởi tố hình sự trong năm 2014 và 2015 này.

Ngân hàng Đông Á được khách hàng đánh giá là một trong những ngân hàng có dịch vụ tốt nhất, biểu phí thấp nhất tại Việt Nam. Do vậy, thông báo này khiến nhiều người dân bất ngờ.

Nhật Nam / SBTN