26/12/2015 | 0

Thêm 1 huyện ở Cà Mau xin cầu cứu 750,000 Mỹ Kim để trả lương

Thêm 1 huyện ở Cà Mau xin cầu cứu 750,000 Mỹ Kim để trả lương

Giải thích việc thiếu nợ, bản phúc trình nêu lên trong thời kỳ ổn định ngân sách 2011 – 2015, kinh phí được phân bổ cho ngành giáo dục không tăng, nhưng trong khoảng thời gian này kinh phí sự nghiệp giáo dục phải chi thêm rất nhiều như nâng lương, phụ cấp thêm cho thầy cô thâm niên…. vì vậy, tính đến hết năm 2015, huyện còn nợ các cán bộ giáo viên hơn 750,000 Mỹ kim.

Huyện Thới Bình lập luận do nguồn ngân sách của huyện đang gặp khó khăn, không có kinh phí để chi trả các khoản nợ nói trên nên trình đến Ủy ban Nhân dân và Sở Tài chính tỉnh cho huyện tạm ứng.

Được biết, đây không phải là địa phương duy nhất ở Cà Mau bị thâm hụt ngân sách phải cầu cứu ngân sách tỉnh. Trước đó, lãnh đạo huyện Cái Nước cũng xin tạm ứng số tiền gần 700,000 Mỹ kim để trả lương, và giải quyết các vấn đề bức bách khác, do thu ngân sách đạt gần 2 triệu Mỹ kim nhưng lại chi hơn 13 triệu Mỹ kim.

Thanh Lan / SBTN