11/02/2014 | 0

THE VTU SHOW: THE LEGO MOVIE Premiere/ra mắt thảm đỏ phim THE LEGO MOVIE

Phóng viên Thy Phan đã có mặt trên thành phố Hollywood để ghi nhận buổi ra mắt thảm dỏ của phim THE LEGO MOVIE.