Home Giải Trí & Đời Sống Hollywood's First Look Phỏng vấn đạo diễn Otto Bell & nữ diễn viên Aisholpan Nurgaiv cho phim tài liệu ‘THE EAGLE HUNTRESS’

Phỏng vấn đạo diễn Otto Bell & nữ diễn viên Aisholpan Nurgaiv cho phim tài liệu ‘THE EAGLE HUNTRESS’