11/02/2014 | 0

THE VICTORIA TO UYEN SHOW: GS Vũ Bá Trạch & quyển sách mới nhất ‘A Journey of Body and Soul’

Giáo sư Vũ Bá Trạch vừa hoàn tất xong tác phẩm bằng Anh Ngữ được xuất bản trong thời gian vừa qua. Cuốn sách có tên A Journey of Body and Soul. Xin mời quý vị cùng nghe giáo sư chia sẻ về tác phẩm mới nhất này trong buổi trò chuyện với Tố Uyên hôm nay.