THẾ HỆ TIẾP NỐI: Trung Sĩ Cái Ngọc Lê Tường Vân

Trung sĩ Cái Ngọc Lê Tường Vân là người anh cả trong gia đình có 5 anh em, cha là cựu sĩ quan thuỷ quân lục chiến VNCH, và đã bị ở tù 9 năm trong trại tù cộng sản. Anh và gia đình sau đó sang Hoa Kỳ theo diện HO và định cư tại tiểu bang Masssachusetts. Tường Vân cũng có một người em trai hiện đang phục vụ trong lực lượng hải quân Hoa kỳ. Anh Tường Vân đã phục vụ 10 năm trong quân đội và hiện nay trong sư đoàn 82 (Airborne division) (đơn vị không vận) phụ trách đơn vị vận chuyển, cung cấp, tiếp tế, thông tin liện lạc, với trách nhiệm hổ trợ cho việc triển khai, duy trì nguồn cung cấp chung cho quân đội Hoa Kỳ. Anh cho biết vì là một người hậu duệ VNCH, anh tham gia quân đội để trả ơn đất nước đã cưu mang anh, đồng thời để cho thế giới thấy người Việt dù ở đâu vẫn luôn miệt mài chiến đấu vì lý tưởng tự do.