Thế hệ tiếp nối – Phạm Hoàng Diệu An

Cô Phạm Hoàng Diệu An năm nay được 22 tuổi, sinh ra tại Dallas – Texas nhưng cô và gia đình đã chuyển về sống tại San Diego, California. Cô hiện nay đang là Second Lieutenant của quân đội Hoa Kỳ. Cô Diệu An được sinh trong một gia đình có truyền thống phục vụ quân đội. Mời quý vị khán giả cũng theo dõi tiểu sử của Phạm Hoàng Diệu An – Một đại diện cho thế hệ tiếp nối sau đây.