THẾ HỆ TIẾP NỐI: Luật sư Nguyễn Đỗ Phủ

Luật sư Nguyễn Đỗ Phủ đã ở đường Lê Văn Duyệt để chứng kiến những chiếc xe tăng Cộng Sản từ từ tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975 khi mới 10 tuổi. Khi sang đến Hoa Kỳ, Luật sư Đỗ Phủ có dịp được đọc những cuốn sách của nhà văn Phan Nhật Nam. Sự chai lì, khí phách hào hùng của các đàn anh đi trước đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam đã làm ngọn lửa thôi thúc luật sư Đỗ Phủ tìm hiểu đến quân đội. Một trong những lý do thúc đẩy anh tham gia quân đội đó là suy nghĩ: “Mình cũng là người Việt Nam, không lẽ mình không ‘lì’ được như đàn anh mình hay sao?”