THẾ HỆ TIẾP NỐI: Hạ Sĩ Tom Nguyễn

Hạ Sĩ Tom Nguyễn, 28 tuổi, đang là một kỹ sư cầu đường và là một huấn luyện viên cho trường thiếu sinh quân tại Úc Châu. Anh chia sẻ rằng tham gia quân đội vì muốn trả ơn cho nước Úc đã cưu mang gia đình anh. SBTN mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự về một Thế Hệ Tiếp Nối của người Việt Nam đang sinh sống tại Úc Châu trong phóng sự sau đây.