THẾ HỆ TIẾP NỐI: Hạ Sĩ Ngọc Thắng & Trung Sĩ Nguyễn Nguyên Nhân

Hạ Sĩ Ngọc Thắng sang Hoa Kỳ năm 2007. Sau khi tốt nghiệp trung học, em đã quyết định ghi danh gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ. Em cho biết lý do gia nhập quân đội là vì ông nội và ông ngoại của em đều là những sĩ quan của quân lực VNCH và em muốn tiếp bước theo con đường mà 2 ông đã đi.
Trung Sĩ Nguyễn Nguyên Nhân gia nhập Thuỷ Quân Lục Chiến của quân đội Hoa Kỳ năm 2003 – 2007. Lý do gia nhập quân đội Hoa Kỳ là vì đây là niềm đam mê “được mặc bộ quân phục” từ thuở nhỏ và phục vụ cho đất nước đã cưu mang mình.