THẾ HỆ TIẾP NỐI: Dân Biểu Trâm Nguyễn

Là một hậu duệ VNCH, dân biểu Trâm Nguyễn lớn lên trong một gia đình người Việt Quốc gia, ba của cô là thiếu uý cảnh sát đặc biệt, từng phục vụ tại khối đặc biệt thuộc Bộ tư lệnh Cảnh Sát Saigon. Sau khi Sài Gòn bị cưỡng chiếm ông bị cộng sản bỏ tù 8 năm. Dân biểu Trâm Nguyễn cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ lúc cô 4 tuổi qua diện HO, cô đậu bằng cử nhân xã hội học tại trường đại học Tufts và bằng luật sư tại trường đại học Northeastern. Dân biểu Trâm Nguyễn chia sẻ cảm tưởng của mình về ngày 30 tháng 4 như sau: