THẾ HỆ TIẾP NỐI: Dân biểu tiểu bang Trâm Nguyễn

44 năm nhìn lại, cuộc chiến tranh thảm khóc đã cướp đi hàng triệu sinh mạng người Việt trong cuộc chiến và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã tạo ra một cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử Việt nam cận đại với hơn 2 triệu người Việt lưu vong trên khắp thế giới. Sau 44 năm người Việt hải ngoại đã thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm kinh tế, giáo dục, xã hội và đặc biệt là chính trị, Nhiều khuôn mặt trẻ của thế hệ thứ hai đã đứng ra tranh cử đại diện cho tiếng nói của chính mình. Một trong những chính trị gia thành công trong cuộc bầu cử vừa qua là dân biểu tiểu bang Trâm Nguyễn. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với dân biểu Trâm Nguyễn và nghe cô chia sẻ về ngày 30 tháng 4 cũng như dự luật cờ vàng mà cô đã đệ trình trong nhiệm kỳ đầu tiên của cô. Xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây: