THẾ HỆ TIẾP NỐI: Đại Uý Nguyễn Hồng Phúc

Đại Úy Nguyễn Hồng Phúc là trưởng nam của Ông Bà Nguyễn Lương Tâm, nguyên Đại Úy Quân Lực VNCH. Đại Úy Phúc theo cha mẹ qua Mỹ theo diện HO11 năm 1992. Đại Úy Phúc tốt nghiệp Cử Nhân đại học Oregon State University và đồng thời nhận cấp bậc Thiếu Úy Pháo Binh Dù vào năm 1999. Anh cho biết một phần lý do anh tham gia quân đội Hoa Kỳ bởi vì anh muốn tiếp tối thế hệ cha anh để có cơ hội được phụ vụ người dân.