THẾ HỆ TIẾP NỐI: Bác sĩ nha khoa Anh Phi Nguyễn

Vượt biên cùng với gia đình đến Hoa Kỳ lúc cô 2 tuổi, bác sĩ An Phi Nguyễn định cự tại nam California, cô đậu bằng cử nhân khoa học sinh học tại trường đại học California-Riverside và bằng bác sĩ nha khoa tại đại học Boston. Bs. Anh Phi Nguyễn là một người luôn năng nổ trong các hoạt động sinh hoạt trong cộng đồng tại nơi cô cư ngụ Là một bạn trẻ lớn lên tại Hoa kỳ nhưng luôn lúc nào cũng hướng về quê hương, thấu hiểu được nỗi đau thương, sự mất mát và những hy sinh của thế hệ trước sau ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975.