THẾ HỆ TIẾP NỐI: Bác sĩ Đại tá Đỗ Văn Nhẫn

Đại tá Đỗ Văn Nhẫn hoàn thành bằng bác sĩ vào năm 1994 tại Washington D.C. với chức vụ Đại uý quân y. Ông thăng cấp Thiếu tá vào năm 2000. Ông chuyển về làm việc cho Bộ Quốc Phòng và được thăng cấp Trung Tá vào năm 2006. Ngày 14/06/12, ông được thăng cấp Đại tá. Trong buổi lễ thăng cấp, ông chia sẻ chính bố ông, một người Đại úy thuộc Quân Lực VNCH là người đã làm cho ông muốn đi vào quân đội. Vì từ nhỏ ông đã được bố dạy dỗ những giá trị của một quân nhân như: trung thành, trách nhiệm, tôn trọng, danh dự, can đảm, và phục vụ.