13/09/2023 | 64

Thế giới nghĩ sao về cuộc gặp gỡ giữa ông Putin và Kim Jong Un?

Thế giới nghĩ sao về cuộc gặp gỡ giữa ông Putin và Kim Jong Un?