22/01/2017 | 1

The Diplomat cảnh báo Trung Cộng ‘dân sự hóa’ để chiếm Biển Đông vĩnh viễn

The Diplomat cảnh báo Trung Cộng ‘dân sự hóa’ để chiếm Biển Đông vĩnh viễn

Ảnh: The Diplomat

Tiến trình quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh đang gây lo ngại cho các nước trong vùng. Nhưng một tiến trình khác diễn ra song song có thể khiến cho Biển Đông vĩnh viễn thuộc về Trung Cộng, trước sự bất lực của ngay cả các lực lượng quân sự.

Nhà nghiên cứu Zhibo Qiu có bài phân tích trên tạp chí The Diplomat cảnh cáo về tiến trình “dân sự hóa” Biển Đông của Trung Cộng, theo đó Bắc Kinh kêu gọi sự tham gia của các công ty tư nhân và dân chúng Hoa Lục phát triển kinh tế và du lịch trên các đảo và bãi đá mà Trung Cộng đang chiếm đóng. Sự phối hợp kinh doanh và dân sự đồng thời đóng vai trò hậu phương, yểm trợ cho các căn cứ quân sự ngày càng được củng cố chắc chắn tại các đảo và bãi đá bằng vốn của các công ty.

Bà Qiu ghi nhận sự kiện ngày 8 tháng 1, khi một liên minh kỹ nghệ mới nhằm tăng cường sự phối hợp quân sự và dân sự được thành lập tại Bắc Kinh, với sự hỗ trợ của Ủy Ban Phát Triển Và Cải Cách Quốc Gia cùng với Bộ Công Nghiệp Và Công Nghệ Thông Tin. Trước đó, Đảng Cộng Sản Trung Quốc ban hành một thông tư đặc biệt, về phối hợp hoạt động xây dựng năng lực quân sự và phát triển kinh tế. Thông tư này kêu gọi tận dụng các lực lượng thị trường, để tối ưu hóa các nguồn lực quân sự trên toàn quốc, và chủ động hướng dẫn đầu tư và công nghệ tư nhân phục vụ cho các mục đích quốc phòng.

Các diễn biến mới đi cùng chiều với những sự kiện trong quá khứ, bao gồm việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và việc kêu gọi mở các tuyến du lịch ra Hoàng Sa và Trường Sa. Tác giả Zhibo Qiu cho rằng, chiến lược “dân sự hóa” Biển Đông cũng phục vụ hai mục tiêu tuyên truyền. Thứ nhất, Trung Cộng sẽ bớt bị quốc tế chỉ trích là đang “quân sự hóa” Biển Đông. Và thứ hai, du khách và cư dân Trung Cộng trên các đảo và bãi đá sẽ trở thành lá chắn bằng người trước các lực lượng quân sự.

Huy Lam / SBTN