Thắp Sáng Lên Niềm Tin | Nhạc & Lời: Trúc Hồ

AUDIO RECORDING: QUỐC KHANH, VIỆT KHANG

MIX: QUỐC KHANH, TRÚC HỒ

CA SĨ: NGUYÊN KHANG, LÂM NHẬT TIẾN, SỸ ĐAN, THẾ SƠN, HỒ HOÀNG YẾN, DIỄM LIÊN, QUỐC KHANH, ĐAN NGUYÊN & VIỆT KHANG

PRODUCED BY: TRÚC HỒ

© Truc Ho Music Inc., All Rights Reserved. 2020