Thắp nến tưởng niệm Quốc Hận tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Florida

Dù đã thoát khỏi sự thống trị của CSVN, nhưng những người Việt tị nạn luôn hướng về quê nhà và xót thương cho đồng bào trong nước. Đêm ngày 30/4, cộng đồng Việt Nam đã cùng nhau tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm 42 năm ngày Quốc Hận 30/4 tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang và cầu nguyện cho đồng bào trong nước.