Thắp nến cầu nguyện cho quê hương tại Bolsa Grande