Thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân tai nạn xe tại San Jose

Vào ngày chủ nhật 11 tháng 10, 2020, một tại nạn đụng xe tại thương xá Centuty Mall, gây tử vong cho một thực khác đang ăn trưa bên ngoài, và cuối tuần qua tại đây đã có một buổi thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân trong tại nạn này. Phóng viên Phương Thúy tường trình sau đây: