Thảo luận với Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda về tuyên bố của Thống đốc Newsom

Để làm rõ thêm về lời tuyên bố của Thống Đốc tiểu bang California ông Gavin Newsom và việc sớm mở cửa các tiệm Nails, vào trưa thứ Hai 18/5/2020, tại phòng trưng bày của Whale Spa thuộc thành phố Huntington Beach, Nam California, đã có buổi thảo luận của nhóm Nailing It For America với Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda địa hạt 48 qua phương tiện truyền hình.