Tháo bỏ cờ đỏ ở thành phố Orange, Nam California

Vào chiều ngày thứ Sáu 26/7/2019, theo sự thông báo của đồng hương, các vị dân cử gốc Việt của các thành phố Westminster, Garden Grove và Quận Hạt Orange đã yêu cầu thành phố Orange tháo tấm biểu ngữ in hình lá cờ đỏ sao vàng đã được treo lên trước đó trong lễ hội thực phẩm do thành phố Orange tổ chức.