10/11/2021 | 7

Thanh tra CSVN chỉ phát hiện 1 viên chức kê khai tài sản không trung thực trong năm 2021

Thanh tra CSVN chỉ phát hiện 1 viên chức kê khai tài sản không trung thực trong năm 2021

Trụ sở Thanh tra- Nguồn hình Dân trí

Tin Vietnam.- Báo Dân trí ngày 10 tháng 11 năm 2021 loan tin, Theo thông tin của Thanh tra Chính phủ Cộng sản, 9 tháng đầu năm 2021, đã có 542,111 người kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Nhưng cơ quan Thanh tra Cộng sản chỉ mới xác minh được tính trung thực của 13,600 người, trong đó, chỉ có một người bị phát hiện kê khai không trung thực và đã bị kỷ luật.

Phía cơ quan Thanh tra Cộng sản cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn ngành đã tổ chức gần 5,300 cuộc thanh tra hành chính, và 140,000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Kết quả là phát hiện vi phạm về kinh tế là 45,665 tỷ đồng, 6,878 ha đất. Sau đó, cơ quan Thanh tra đề nghị thu hồi 11,494 tỷ đồng và 3,378 ha đất.

Có hơn 5,700 cơ quan, đơn vị, tổ chức bị kiểm tra về việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức, công chức trong thực hành nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội thì chỉ có 115 viên chức, công chức sai phạm và bị giải quyết.

20 người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó có 11 người bị giải quyết với hình thức kỷ luật. Cơ quan Thanh tra Cộng sản cũng đã phát hiện 30 sự việc, 55 người tham nhũng và liên quan đến tham nhũng sau khi nhận được đơn khiếu nại tố cáo.

An Nhiên