03/09/2015 | 1

Thanh tra các doanh nghiệp quân đội một cách bất thường trước đại hội Đảng CSVN

Thanh tra các doanh nghiệp quân đội một cách bất thường trước đại hội Đảng CSVN

Tiến hành thanh tra các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng.

Theo quyết định trên của Tổng Thanh tra Chính phủ – ông Huỳnh Phong Tranh, giai đoạn hoạt động bị tiến hành thanh tra được tính từ ngày 1/1/2008 đến 30/6/2015. Nhưng khi thấy cần thiết, có thể xem xét trước hoặc sau giai đoạn nêu trên.

Ông Đào Trung Kiên – Phó vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ, được giao nhiệm vụ trưởng đoàn thanh tra. Thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định. Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra gồm 3 thành viên, do ông Nguyễn Mạnh Hà làm Tổ trưởng. Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Ông Đào Trung Kiên cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, không phải thanh tra bất ngờ. Thanh tra Chính phủ mong muốn đánh giá lại nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực, nhằm đưa ra những kiến nghị sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhìn nhận, đây không phải là chuyện thanh tra theo kế hoạch, mà là sự bất thường. Các doanh nghiệp quân đội là “sân sau”, phe cánh của ông Đại tướng Phùng Quang Thanh và một số tướng lãnh cấp cao khác. Con trai của ông Phùng Quang Thanh là Đại tá Phùng Quang Hải, đang nắm giữ vai trò lãnh đạo tại một công ty xây dựng lớn của quân đội, vừa qua bị trang Chân Dung Quyền Lực tố cáo tham nhũng và trưng bày những hình ảnh cho thấy tài sản kết xù của ông.

Cuộc thanh tra này diễn ra trong thời điểm trong lúc Đảng CSVN đang chuẩn bị đại hội đảng cộng sản toàn quốc. Dư luận cho rằng đây có thể là một chiêu đấu đá phe phái trong nội bộ đảng cộng sản trước thềm đại hội. Đặc biệt kể từ sau chuyến đi “chữa bệnh” từ Pháp trở về, vị thế của ông Thanh đã có phần giảm sút trong đảng Cộng sản.

Cần nói thêm rằng, mọi hoạt động liên quan đến quân đội, bao gồm cả doanh nghiệp quân đội đều thuộc dạng “bí mật”, không được công khai, minh bạch cho người dân biết. Do đó, kết quả của cuộc thanh tra này khi hoàn thành có thể chỉ mang tính xử lý nội bộ, chứ không công bố chi tiết ra bên ngoài.

Nhật Nam / SBTN