Thành quả của cộng đồng người Việt tại bang New Mexico

Phóng viên SBTN đã có mặt tại văn phòng cộng đồng người Việt quốc gia tại tiểu bang New Mexico để gửi đến những sinh hoạt, thành quả mà cộng đồng người Việt tại đây đã đạt được trong thời gian vừa qua. Qua lời tâm tình của ông Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại New Mexico, cùng với kết quả bầu cử ngày 4/11 vừa qua, chúng tôi nhận thấy rằng cộng đồng người Việt chúng ta đôi lúc có những sự bất đồng và tranh cãi nhưng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ luôn hướng đến một mục tiêu chung là quyền lợi của cộng đồng, tổ quốc và dân tộc Việt Nam.