Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Nghị Quyết Cờ Vàng Thành Phố Yuma- tiểu bang Arizona

Nghị Quyết Cờ Vàng Thành Phố Yuma- tiểu bang Arizona

Đáp lời kêu gọi của Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona, Chủ Nhật ngày 30/4 đồng hương các nơi đã đi đến đi đến Thành Phố Yuma để tham dự Buổi lễ trao “Nghị Quyết Cờ Vàng” của thành phố cho Ban đại diện Cộng Đồng.