Thành phố Westminster sẽ làm tượng đài “khác”

Thành phố Westminster sẽ làm tượng đài “khác”

Tin từ WESTMINSTER, California – Hội Đồng Thành Phố Westminster vừa quyết định thành lập một ủy ban gồm 11 người để chuẩn bị xây một tượng đài chiến thắng Quảng Trị “khác”, trong cuộc họp vào tối hôm Thứ Tư (28/7), với số phiếu 3-0-2, trong đó ba nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ, và Carlos Manzo bỏ phiếu thuận, trong khi Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí bỏ phiếu trắng.

Quyết định này cũng đồng thời hủy bỏ quyết định trước đây của Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu 5-0 vào ngày 9/12/2020, cho phép tổ chức Quảng Trị Victory Foundation, một tổ chức bất vụ lợi, xây tượng đài này. Đề nghị này do Nghị Viên Kimberly Hồ đưa ra, với sự ủng hộ của Nghị Viên Tài Đỗ.

Giải thích cho lá phiếu của mình, Nghị Viên Kimberly Hồ cho biết “Quang Tri Victory Foundation, do Luật sư Trần Thái Văn làm chủ tịch, được giao năm tuần để làm việc với các hội cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, nhưng họ không gặp ai trong năm tuần đó. Vì vậy, thành phố sẽ xây dựng đài tượng (khác) và sẽ xây cho người dân”.

Bà Kimberly cũng cho biết, thành phố chỉ giúp giấy tờ, hướng dẫn, còn tất cả việc thiết kế, gây quỹ và xây dựng sẽ do ủy ban 11 người thực hiện và vận động. Sau đó, dự án sẽ được đưa ra hội đồng quyết định địa điểm xây dựng. Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, cả hai đều là thành viên Quang Tri Victory Foundation, giải thích việc không bỏ phiếu là vì “không đồng ý với bà Kimberly”.