16/05/2020 | 0

Thành phố Santa Ana trợ cấp tiền thuê nhà cho cư dân có thu nhập thấp

Thành phố Santa Ana trợ cấp tiền thuê nhà cho cư dân có thu nhập thấp

Ông Jose Solorio

Tin từ Ana, CA – Nghị Viên của thành phố Santa Ana, California là ông Jose Solorio công bố rằng, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đã phê chuẩn việc cấp 500,000 Mỹ Kim từ ngân sách để trợ cấp tiền thuê nhà cho những người có thu nhập thấp. Việc trợ cấp này dành cho những cư dân không thể trả tiền thuê nhà vì bị ảnh hưởng bởi nạn Covid-19.

Cư dân nào bị ảnh hưởng bởi nạn Covid-19 có thể ghi danh để nhận tới 1,500 Mỹ Kim hỗ trợ khẩn cấp để trả tiền thuê nhà, đối với bất kỳ khoản tiền thuê nào bị ảnh hưởng sau ngày 19 tháng 3 năm 2020. Các đơn xin nhận khoản trợ cấp của chương trình sẽ có sẵn bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng Thứ Hai (ngày 18 tháng 5). Người nộp đơn phải đáp ứng 3 yêu cầu nhất định.

Thứ nhất, người nhận phải là cư dân của Thành phố Santa Ana với hợp đồng thuê nhà hiện tại có địa chỉ trong thành phố.

Thứ hai, người nhận phải cung cấp tài liệu về việc không thể trả tiền thuê nhà do coronavirus với thư xác nhận của chủ nhà.

Thứ ba, người nhận phải đủ điều kiện là gia đình có thu nhập thấp. Chương trình này được tạo ra với mục đích giúp cho cư dân thành phố không rơi vào tình trạng vô gia cư khi gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh.

Để biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà “COVID-19 Response Funding Plan” mới này, xin truy cập https://www.santa-ana.org/covid19/rental-relief. (BBT)

Cùng chuyên mục