19/10/2013 | 0

THÀNH PHỐ ROME CẢNH GIÁC CAO ĐỘ TRONG LÚC CÁC NHÓM CHỦ TRƯƠNG VÔ CHÍNH PHỦ BIỂU TÌNH.

THÀNH PHỐ ROME CẢNH GIÁC CAO ĐỘ TRONG LÚC CÁC NHÓM CHỦ TRƯƠNG VÔ CHÍNH PHỦ BIỂU TÌNH.

Tin Rome – Các nhóm tả phái và chủ trương vô chính phủ đã tập trung biểu tình ở thủ đô Rome.  Một số người biểu tình đã đóng trại ở quãng trường đối diện với thánh đường  St. John’s Basilica, là nơi tập trung truyền thống của các nghiệp đoàn.  Hàng ngàn cảnh sát được bố trí trong thành phố để đề phòng tái diễn bạo động như các cuộc biểu tình trong tháng 10 năm 2011.  Những biện pháp đặc biệt đã được thi hành như không cho xe cộ đậu trong khu vực biểu tình, dời các thùng đựng rác.  Một người biểu tình nói rằng thay vì bán các toà nhà chính phủ phải để các toà nhà này cho người không nhà, thay vì phá hủy hệ thống an ninh xã hội cần phải tái cấu trúc lại và bắt đầu với quyền được có nhà.
Một người biểu tình khác nói cần phải có sự liên kết, các trận chiến nhàm tranh đấu có nhà ở, tranh đấu cho người di dân, tranh đấu có công việc làm phải cùng đứng chung trong một mặt trận mới có thể đi tới chiến thắng. Những người biểu tình chống xây đường xe lưả cao tốc nối liền Turin và Lyon cũng tham gia cuộc biểu tình ở Rome trong ngày nay. Gần đây đã có nhiều vụ đánh bom đường xe lửa cao tốc ở Susa Valley. Trong lúc kiểm soát an ninh ở Rome, cảnh sát đã bắt 5 người Pháp thuộc phong trào Khối Đen, là nhóm thanh niên che mặt đã tạo nên nhiều vụ bạo động ở Âu Châu.