28/09/2021 | 19

Thành phố New York áp đặt quy định tiêm vaccine bắt buộc cho giáo viên

Thành phố New York áp đặt quy định tiêm vaccine bắt buộc cho giáo viên

Vào thứ hai (ngày 27 tháng 9), Tòa kháng án số 2 cho biết học khu lớn nhất Hoa Kỳ có thể ngay lập tức áp đặt quy định tiêm vaccine bắt buộc đối với giáo viên và những người lao động khác.

Trước đó vào thứ sáu (ngày 24 tháng 9), một thẩm phán ở Brooklyn đã tạm ngăn quy định này. Sau đó, một nhóm giáo viên đã đưa vụ kiện lên Tòa kháng án số 2 và một hội đồng 3 thẩm phán đã được chỉ định để nghe tranh luận vào thứ tư (ngày 29 tháng 9). Nhưng hội đồng đã đưa ra phán quyết sau khi nhận được các tranh luận bằng văn bản của cả hai bên.

Luật sư Mark Fonte cho biết trong một tuyên bố rằng ông và luật sự Louis Gelormino đã ngay lập tức yêu cầu Tối cao Pháp viện can thiệp và ngăn chặn quy định tiêm vaccine bắt buộc. Ông Fonte nói thêm rằng thành phố sẽ phải hối hận vì có đến hàng ngàn giáo viên chưa được tiêm vaccine, và tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên an ninh tại các trường học chắc chắn sẽ xảy ra.

Thị trưởng Bill de Blasio đã thông báo vào tháng 8 rằng khoảng 148,000 nhân viên trường học sẽ phải tiêm ít nhất liều đầu tiên của vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 27 tháng 9. Chính sách này bao gồm giáo viên, cùng với các nhân viên khác, chẳng hạn như người trông coi và nhân viên nhà ăn.

Hiệu quả thực tế của quy định này là giáo viên và các nhân viên khác sẽ không thể làm việc, bắt đầu từ thứ Ba (ngày 28 tháng 9), nếu họ chưa chích ngừa. Tuy nhiên, vì lệnh của tòa án quá đột ngột, không rõ liệu thành phố có áp dụng quy định ngay lập tức hay không.