THÀNH PHỐ MILPITAS BẮC CALIFORNIA THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CẤM PHÁI ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÀNH PHỐ MILPITAS BẮC CALIFORNIA THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CẤM PHÁI ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tin Milpitas – Tiếp theo sau thành phố Santa Ana và hai thành phố Garden Grove và Westminster của miền nam California, vào lúc 8 giờ 20 phút tối hôm qua giờ Pacific Miền Tây Hoa Kỳ. Hội đồng Thành Phố Milpitas, một thành phố nằm về phía Bắc và giáp ranh với thành phố San Jose đã thông qua Nghị Quyết đối với những cuộc thăm viếng của các phái đoàn cộng sản Việt Nam.

Nghị Quyết này mang nội dung quan trọng là cho phép Cảnh sát trưởng đòi hỏi các phái đoàn thăm viếng của csVN cần phải thông báo cho Hội đồng Thành Phố Milpitas trước 14 ngày để quyết định vấn đề an ninh, các chi phí cho cuộc thăm viếng, và trên hết cảnh sát trưởng Milpitas được giao trách nhiệm có những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh cho cộng đồng. Nghị quyết do ban đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California đã kiến nghị lên thành phố, và được ông Thị trưởng là ông Jose Esteves đã từng tiên phong trong việc Nghị Quyết Cờ Vàng tại miền Bắc Cali, và từ đó sát cánh với cộng đồng trong mọi sinh hoạt tại khu vực này.

Việc thành phố Milpitas chấp thuận Nghị Quyết đối với sự đi lại của phái đoàn Cộng sản Việt Nam đã được hoàn toàn đồng ý ký tên của toàn thể các vị dân cử trong Hội đồng thành phố, và được đích thân Thị trưởng trao cho ông Nguyễn Ngọc Tiên là Chủ tịch ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California vào tối hôm qua. Tưởng cũng nên biết khu vực này nằm rất gần với San Francisco là nơi Hà Nội có đặt tòa tổng lãnh sự, làm cho các giới chức ngoại giao của Cộng sản Việt Nam rất mất mặt và đã tìm mọi cách để chống lại nghị quyết này nhưng đã thất bại.