Thành phố Garden Grove- Nam California đề nghị cấm treo cờ đỏ cộng sản trong thành phố

Thành phố Garden Grove- Nam California đề nghị cấm treo cờ đỏ cộng sản trong thành phố

Trong phiên họp Hội Đồng Thành Phố Garden Grove Nam Cali vào ngày 28 tháng 02,  Phó Thị Trưởng thành phố Bùi Phát và Nghị Viên Nguyễn Thu Hà đã đưa vào nghị trình bàn thảo việc thông qua một đạo luật chống đối việc trưng bày cờ cộng sản Việt Nam  trong các khu vực thuộc quyền sở hữu của thành phố. Đệ trình này đã được toàn thể hội đồng thành phố chấp thuận đưa vào nghị trình buổi họp tới của Thành Phố vào ngày 28 tháng 03, năm 2017.

Việc làm này của thành phố Garden Grove tiếp theo sau khi hai thành phố Westminter- Nam California, và thành phố San Jose, Bắc California đã thông qua nghị quyết cấm treo cờ cộng sản.

Thành Phố Garden Grove là thành phố lớn hàng thứ tư tại Quận Cam, với dân số gần 180 ngàn cư dân, và có trên 70 ngàn người Mỹ gốc Việt.  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại thành phố này, ngoài các chương trình sinh hoạt và phục vụ cộng đồng, đã tổ chức các sự kiện quan trọng như Diễn Hành Tết Little Saigon trên đại lộ Bolsa, Lễ Tưởng Niệm 30 tháng Tư…

Tường Thắng / SBTN