Thành phố Garden Grove – Nam Cali biểu quyết công nhận cờ vàng

Nhằm tái khẳng định việc công nhận lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hoà là biểu tượng của Người Việt tị nạn Cộng Sản. Vào tối thứ Ba 14/3/2017, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove – Nam California đã thông qua nghị quyết tái công nhận cờ vàng và không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào tại thành phố Garden Grove.