09/09/2014 | 0

Thành phần tay sai Bắc Kinh tấn công người biểu tình tranh đấu cho dân chủ

Thành phần tay sai Bắc Kinh tấn công người biểu tình tranh đấu cho dân chủ

Hong Kong – Trung Cộng. (Reuters) – Khoảng 30 người thuộc phong trào Chiếm cứ Trung tâm đã cạo đầu để đòi dân chủ cho Hong Kong.

Vàongày 31 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng đã thông qua quyết định chỉ cho phép 2 hay 3 ứng cử viên ra tranh cử chức vụ hành chánh trưởng Hong Kong vào năm 2017 và những ứng cử viên này phải là những người từng có quá trình trung thành với Bắc Kinh. Quyết định này làm cho dân chúng Kong Kong tức giận. Các nhà tranh đấu cho dân chủ ở Hong Kong tuyên bố sẽ biểu tình ngồi tại quận tài chánh Hong Kong để phản đối.

Anh quốc đã trao trả Hong Kong cho Trung Cộng năm 1997, Bắc Kinh đồng ý để Hong Kong tự trị với chính sách một quốc gia 2 hệ thống. Sau khi Bắc Kinh đưa ra tờ Bạch Thư trong tháng 6, những nhà tranh đấu cho dân chủ Hong Kong đã cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về việc được tự do chọn lựa người lãnh đạo, hàng trăm ngàn người đã xuống đường phản đối Bắc Kinh. Ông Benny Tai là một trong những người tổ chức chiến dịch Chiếm cứ Trung tâm với Tình Thương yêu và Hòa bình nói rằng cạo đầu để chứng tỏ quyết tâm sẵn sàng hy sinh tính mạng cho tự do dân chủ. Xô xát đã diễn ra khi 5 người đội mũ, mang khẩu trang y tế, đeo kiếng đen, hô to khẩu hiệu chống phong trào xông vô nơi biểu tình. Ít nhất một người biểu tình cho dân chủ phải đưa tới bệnh viện.

Mặc dù đây là vụ xô xát nhỏ nhưng là một dấu hiệu đang gia tăng căng thẳng tại quận tài chánh. Ông Joseph Cheng là người của Liên minh cho Dân chủ Thực sự nói rằng 26 nghị viên đã hứa hẹn bỏ phiếu chống quyết định của Bắc Kinh, hiện giờ chỉ còn cần thêm 3 phiếu. Ông ta hy vọng các nghị viên hiểu được nguyện vọng người dân. Ông Benny Tai hiện chưa biết rõ ngày nào sẽ chiếm cứ và đóng cửa quận tài chánh Hong Kong. Sinh viên Hong Kong tuyên bố sẽ không tới trường cho niên khóa mới vào trung tuần tháng 9. (H. Võ)