30/04/2014 | 0

Thành phần ly khai Ukraine đã chiếm thêm trụ sở chính quyền

Thành phần ly khai Ukraine đã chiếm thêm trụ sở chính quyền

Luhansk, Ukraine. (Reuters) – Hôm nay, hàng trăm dân quân chủ trương ly khai với Ukraine đã chiếm trụ sở chính quyền vùng Luhansk, cảnh sát trong thành phố không chống cự cho thấy chính quyền trung ương Ukraine ở Kiev không thể kiểm soát vùng đất miền Đông.
Những người vào bên trong vẫy cờ Nga từ các cửa sổ, một số người lên nóc tòa nhà dựng cờ trong lúc đám đông tập trung bên ngoài reo hò chào mừng.
Chính phủ Ukraine ở Kiev đã không còn kiểm soát, ra lệnh cho cảnh sát ở miền Đông, nơi thành phần thân Nga đang chiếm giữ nhiều trụ sở chính quyền.
Cũng trong ngày hôm nay, thành phần ly khai đã chiếm tòa thị chính thị trấn Pervomaisk trong vùng Luhansk. Chính phủ Kiev đã khởi động cuộc Hành quân Chống khủng bố từ đầu tháng này, nhưng cuộc hành quân này đã bị thất bại, một đơn vị quân đội đã trao thiết vận xa cho dân quân, một đơn vị nhảy dù đã tháo cò súng trao dân chúng bao vây để rút lui.
Thành phần ly khai ở Donetsk là thành phố lớn hàng thứ nhì ở miền Đông tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5 để tuyên bố độc lập. Tình hình Ukraine cho thấy nước này khó tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25 tháng 5 tại các vùng miền Đông. (H. Võ)