Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Thánh lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Orlando, Florida

Thánh lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Orlando, Florida

Thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017, giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando đã long trọng tổ chức thánh lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

(103)