Thánh lễ tưởng nhớ tổ tiên tại Đất Thánh Gethsemani – Happy Valley

Vào sáng ngày thứ bảy 5/11, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã tổ chức long trọng Thánh Lễ Đồng Tế, cầu nguyện Các Thánh Nam Nữ tại Nhà Nguyện của Đất Thánh Gethsemani, thành phố Happy Valley. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.