Thánh lễ hiệp thông với Giáo Phận Vinh tại Philadelphia

Nhằm hiệp thông và chia sẻ với Giáo Phận Mẹ Vinh tại Việt Nam, ngày 21/8 vừa qua, những người con của Giáo Phận Vinh tại Philadelphia & vùng phụ cận đã quần tụ về tham dự Thánh Lễ hiệp thông với sự chủ tế của Linh Mục Châu Xuân Báu thuộc dòng Chúa Cứu Thế tại Long Beach. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.