Thánh lễ giỗ lần thứ 69 Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Thánh lễ giỗ lần thứ 69 Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Thánh Lễ được bắt đầu do Linh mục Trần Thế Tuyên đến từ Rome,Vatican làm chủ tế và 11 linh mục cùng đồng tế.Trong phần dâng hương trước tượng Cha Trương Bửu Diệp được đặt bên cạnh bàn thờ, một vị đại diện ban tổ chức đã vinh danh Cha Trương Bửu Diệp là chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa, là hình ảnh người mục tử tốt lành trong Kinh Thánh.

Cha rất hăng say qua việc rao giảng Tin Mừng, luôn chăm sóc lo cho đàn chiên. Là vị chủ chăn sống trong thời ly loạn, Cha luôn sống với đoàn chiên, và đã chết giữa đoàn chiên. Xưa Cha sống trong tình yêu Thiên Chúa, chết vì tha nhân, ngày nay Cha đã trở thành chứng nhân của đức ái. Biết bao nhiêu người chạy đến với Cha, bất kể tôn giáo,nhất là người nghèo khổ,nhờ lời bầu cử của Ngài, mà nhiều người đã được Thiên Chúa ban cho ơn lành hồn, xác một cách đặc biệt lạ thường .

Trong phần thánh lễ, Linh mục Trần Thế Tuyên, hiện đang là cáo thỉnh viên tiến trình phong thánh Cha Trương Bửu Diệp, cho biết tiến trình lập hồ sơ xin phong thánh Cha Diệp, được bắt đầu từ năm 2011. Cha Tuyên được Đức Giám Mục địa phận Cần Thơ là Tri Bửu Thiên đề cử làm cáo thỉnh viên,cùng các chuyên viên khác, và đã ra mắt Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Khi Linh mục Tuyên về Việt Nam để làm hồ sơ, Cha đã tiếp xúc với hàng giáo phẩm Việt Nam và gặp gỡ những giáo dân, cũng như tìm hiểu hồ sơ những người đã nhận được ơn lành của Cha Diệp. Tuy nhiên Cha Tuyên đã bị chặn lại tại Sài Gòn. Một vị đại tá Công An đã hỏi chuyện Cha Tuyên suốt bốn giờ đồng hồ,và cấm Cha không được trở lại Việt Nam,vì công việc mà Cha đang làm sẽ có ảnh hưởng tới đảng CSVN. Nhưng Cha Tuyên đã nói với ông đại tá là Cha sẽ không dừng bước, và Giáo Hội vẫn quyết tâm, kiên định trong việc này .

Thánh lễ giỗ lần thứ 69 Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp sau các nghi thức phụng vụ, đã kết thúc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Sau đó còn có phần phát hành sách về Cha Diệp.

Quý vị muốn biết chi tiết về “Hội Con Cha Diệp” có thể liên lạc qua số điện thoại (714) 798-7370

Phan Đại Nam / SBTN