Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Thánh Lễ Giao Thừa tại giáo xức Đức Mẹ La Vang – Portland

Thánh Lễ Giao Thừa tại giáo xức Đức Mẹ La Vang – Portland

Vào lúc 7giờ tối Thứ Sáu đêm 30 Tết ngày 27 tháng 01 năm 2017, nơi khuôn viên Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thành phố Portland, đã diễn ra Nghi Thức Kính Ông Bà Tổ Tiên và Thánh lễ Giao Thừa một cách trọng thể do Đức Tổng Giám Mục Alexander King Sample chủ sự. Thánh Lễ có sự góp tham dự của Đức Cha Peter Smith – Giám Mục Phụ Tá, quý Linh Mục, quý Nam Nữ Tu Sĩ và đông đảo giáo dân.

(70)