Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi ở giáo xứ Thủ Thiêm – Sài Gòn

Mỗi tháng, vào lúc 10 giờ 30 ngày 13 hàng tháng, các giáo dân từ bốn phương quay trở về họp mặt nhau tại Giáo xứ Thủ Thiêm. Với chính sách quy hoạch giải tỏa, nhà cầm quyền đã buộc cư dân Thủ Thiêm phải từ bỏ nhà cửa nơi đây. Tuy nhiên, với giáo dân Thủ Thiêm thì dù ở xa nhưng vẫn tìm về với những Thánh Lễ như năm nào, về nơi ghi dấu cả một trời ấu thơ, nơi mình được rửa tội, được rước lễ lần đầu. Những hình ảnh trong clip mà SBTN ghi tại Thánh Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 13-10 tại Nhà thờ Thủ Thiêm cho thấy rằng đức tin của người Thủ Thiêm đang đơm bông kết trái ngày một nhiều hơn nữa trên cánh đồng truyền giáo.