Home Phóng Sự Thánh lễ Bổn Mạng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae tại Charlotte, North Carolina

Thánh lễ Bổn Mạng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae tại Charlotte, North Carolina

Chi Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Micae do Linh Mục Giuse Đinh Xuân Long – Chánh xứ Giáo xứ St. Joseph of the Hills North Carolina, làm Linh Hướng đã tổ chức thánh lễ bổn mạng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 2/10/2016. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.