Thánh lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Mẹ La Vang tại Fresno

Lúc 1:00 chiều chủ nhật ngày 13/8/2017, Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang , Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lần đầu tiên đã được long trong tổ chức tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang TP Fresno với sự tham dự rất đông giáo dân và đồng hương từ các nói về tham dự.