Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Portland

Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Portland

Vào lúc 10giờ sáng thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016 đã diễn ra Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót thật trọng thể tại Thánh Đường Chính Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, do Linh mục Đaminh Phạm Tĩnh – Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang chủ tế với 7 Linh mục và một Phó tế cùng đồng tế.