Thánh lễ an táng Linh Mục Vũ Khởi Phụng, bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

Ngày 5/3/2016, Thánh lễ an táng Linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng, nguyên bề trên chánh xứ giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã diễn ra tại nhà thờ Thái Hà. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, Cha Phụng từ trần vào ngày 2/3/2016 tại Hà Nội. Sinh thời, Cha Phụng còn là trường ban truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, kênh thông tin luôn lên tiếng cho người nghèo, bênh vực người yếu thế, lên tiếng cho công lí và sự thật.