07/02/2017 | 0

Thành lập Viện Phan Châu Trinh ở Hội An

Thành lập Viện Phan Châu Trinh ở Hội An

Hội đồng Viện Phan Châu Trinh (ảnh: Viện Phan Châu Trinh cung cấp)

Sáng ngày 7-2, Viện Phan Châu Trinh đã chính thức ra mắt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hội đồng Viện Phan Châu Trinh gồm 12 thành viên, do nhà văn Nguyên Ngọc làm Chủ Tịch Hội Đồng. GS.Chu Hảo và cựu Bí thư Thành ủy CS Hội An Nguyễn Sự làm phó Chủ tịch. Văn phòng viện đặt tại số 7 đường Trần Hưng Đạo, Hội An.

Nhà văn Nguyên Ngọc cũng đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Phan Châu Trinh. Ông cho biết trước mắt Viện Phan Châu Trinh sẽ tổ chức một số dịch vụ văn hóa và xã hội thông qua các trung tâm của mình, như trung tâm ngoại ngữ (dạy tiếng Anh và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài), trung tâm văn hóa xứ Quảng… Công trình nghiên cứu về vai trò của tư tưởng Phan Châu Trinh trong lịch sử tư tưởng cận đại và hiện đại Việt Nam cũng bắt đầu thực hiện.

Sinh thời, tư tưởng của Phan Châu Trinh là có ý định thiết lập ở Việt Nam một chế độ dân chủ tự trị. Mô hình lý tưởng theo Phan Châu Trinh là tổ chức nhà nước của các nước phát triển ở Châu Âu lúc bấy giờ (như Anh, Pháp… ). Tổng quát, nhà nước ấy được tổ chức và điều hành theo nguyên tắc cơ bản là “tam quyền phân lập”, với cơ chế 3 quyền độc lập với nhau: lập pháp giao cho Nghị viện, hành pháp đứng đầu là Giám quốc (Tổng thống) do Nghị viện bầu ra, và tư pháp giao cho các cơ quan xét xử độc lập đối với hai ngành kia.

Nhóm các nhân sĩ như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Hoàng Tụy, Phạm Duy Hiển, Nguyễn Huệ Chi… đã dựa theo tư tưởng Phan Châu Trinh để yêu cầu Việt Nam cần có đa đảng phái chính trị. Nhóm này cũng khởi xướng cho phong trào phản đối dự án bauxite ở Tây Nguyên, kêu gọi hình thành các tổ chức xã hội dân sự độc lập, không phụ thuộc vào đảng cộng sản.

Ông Nguyên Ngọc nói tại buổi ra mắt: “…Hơn một trăm năm trước, trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo và trăn trở tìm đường cứu nước, Phan Châu Trinh là người đầu tiên đã nhận ra rằng mối họa lớn của dân tộc lúc bấy giờ không chỉ là mất độc lập, mà còn là lạc hậu nặng nề về văn hóa và văn minh đối với thế giới. Bởi chính lạc hậu là nguyên nhân khiến nước ta mất độc lập, dân ta lâm vào vòng nô lệ thảm khốc…”.

Theo tinh thần của Phan Châu Trinh, để Việt Nam phát triển, cần theo mô hình tam quyền phân lập, chấp nhận đa đảng phái trong Quốc hội. Việc ra mắt Viện Phan Châu Trinh là một trong những tín hiệu cho thấy nội tình của Việt Nam đang có chiều hướng thay đổi nhanh, uy hiếp sự độc tài toàn trị của CSVN.

Vũ Minh Ngọc / SBTN