Thành lập viện Nhân Quyền Việt Nam đặt trụ sở tại Pháp

Thành lập viện Nhân Quyền Việt Nam đặt trụ sở tại Pháp

Tuyên bố của Viện Nhân Quyền Việt Nam, viết tắt là VIFHR, tức là “Vietnamese Institute for Human Rights” cho biết, đây là một tổ chức độc lập, có nhiệm vụ “thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, cũng như sự đối xử bình đẳng tại Việt Nam và ở ngoại quốc”. Viện Nhân quyền Việt Nam đặt dưới sự điều hành của một hội đồng và hội đồng này có nhiệm vụ hướng dẫn, đưa ra chính sách hoạt động và bổ nhiệm giám đốc của Viện.

Viện Nhân Quyền Việt Nam cho hay, trong giai đoạn hậu cộng sản, Viện sẽ tham vấn cho chính phủ, quốc hội, các bộ và các tổ chức nhân quyền về những vấn đề liên quan đến quyền của trẻ em có cha mẹ ở tù; về luật chống khủng bố; quyền của người không quốc tịch và việc trả lương không đồng đều; cũng như thiết lập dự án chính sách đối xử bình đẳng…

Viện cũng sẽ góp phần trợ giúp công ty tư nhân tăng cường hoạt động nhằm làm thăng tiến quyền con người; góp phần huấn luyện cảnh sát viên, giáo viên trung học; đòi hỏi sự bình đẳng giữa các dân tộc, giữa phụ nữ và nam giới, và bình đẳng cho người khuyết tật, chống sự phân biệt đối xử v.v..

Danh sách các thành viên sáng lập được công bố, gồm có Cố vấn đặc biệt Nguyễn Đăng Trúc, Giám đốc Nguyễn Quang, và các thành viên khác là các ông: Phạm Hồng Lam, Lê Trọng Quát, Nguyễn Đan Quế, nhà văn Koenraad De Wolf.

Thông báo của Viện Nhân quyền Việt Nam ký ngày 10 tháng 12, 2014 cũng cho biết viện này sẽ tham gia mạng lưới quốc tế thuộc Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và đưa ra thẩm định độc lập về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Địa chỉ liên lạc của Viện Nhân quyền Việt Nam đặt tại số 13G, rue de L’iLL F-67116 Reichstett, Pháp, số điện thoại 388205822, địa chỉ email : viennhanquyen@gmail.com hoặc daihocnhanquyen@gmail.com. (Song Châu)