Tháng tư đen để lại những vết thẹo khó phai mờ

Những ngày sau tháng tư đen năm ấy, những người con, cũng như các quân lực VNCH còn sót lại trên đất mẹ, phải chịu đau khổ, chịu đánh đập, bị bắt gắn trên mình những thân phận thấp hèn bởi chế độ Cộng Sản tàn ác đó. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này để cùng nhớ về những người kém may mắn tìm được cho mình hai chữ “tự do”.